مقالات

مقالات
علیزاده

طلاق از طرف زوج

بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و اوست که می تواند حتی بدون دلیل موجه، دادخواست طلاق به درخواست مرد

ادامه مطلب »