مقالات

مقالات
علیزاده

طلاق از طرف زوجه

مطابق قانون فعلی کشور و مقررات فقهی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده است و شوهر می تواند با شرایط طلاق زوجه که در

ادامه مطلب »