مقالات

مقالات
علیزاده

قانون جدید چک (صیادی) 1401

مقدمه   در سال‌های گذشته صدور چک‌ بی محل و موارد مانند آن، موجب ضررهای جبران‌ناپذیری به مردم شد. با تصویب قانون جدید چک، روند

ادامه مطلب »