طلاق از طرف زوج

موضوعات مقاله

بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و اوست که می تواند حتی بدون دلیل موجه، دادخواست طلاق به درخواست مرد به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند. بعضی حقوقدانها در پی تعدیل این سهولت طلاق به درخواست مرد هستند که تاکنون قانون تغییری نکرده است.

طلاق از طرف مرد

طلاق از سوی مرد فقط در عقد دائم است و دادخواست طلاق مرد در عقد موقت پذیرفته نیست . به عبارت دیگر طلاق در عقد موقت مصداق ندارد یا باید مدت تمام شود و یا اینکه مرد بذل مدت کند که در هر دو حالت نیازبه دادگاه ندارد.  سوال می شود که آیا عدم رضایت زن (زوجه) تاثیری در روند طلاق از جانب مرد دارد؟ جواب منفی است با این توضیح که عدم رضایت و مخالفت زوجه تنها می تواند مراحل طلاق از طرف مرد را طولانی کند ولی امکان جلوگیری از صدور حکم طلاق را ندارد. ولی حقوق مالی زوجه پابرجاست.توجه داشته باشید حتی اگر مرد دلیل کاملا موجه هم برای طلاق داشته باشد ذمه او از مهریه بری نخواهد شد به دیگر سخن دلیل موجه مرد برای طلاق مانع استحقاق زن برای مهریه در دادگاه طلاق نیست.

رأیی که دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر می کند گواهی عدم امکان سازش نام دارد و زوج متقاضی طلاق ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند در غیر این صورت رای صادره از درجه اعتبار ساقط می شود.

پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده ای سه مرحله ای است یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیر موجه باشد، روند طلاق تا یک سال نیز به طول می انجامد لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی کامل به اعتراض طرفین خصوصا زوجه دارد که ممکن است از ۳ ماه تا ۱ سال و شاید کمی بیشتر به طول بیانجامد.

اگر مرد از زن وکالت طلاق داشته باشد میتواند از طریق طلاق توافقی با وکالت و گرفتن وکیل با واسطه برای زن از همسرش جدا شود. که در این صورت نیازی به حضور زوجه نخواهد بود.

شرایط طلاق از طرق مرد

1-پرداخت مهریه زن ، اگر مرد استطاعت مالی برای پرداخت مهریه نداشت درخواست اعسار از پرداخت را به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به این دعوا می دهد و اگر دادگاه قبول کند پرداخت مهریه اقساطی خواهد شد .

2- پرداخت نفقه زن که مقدار آن را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می کند ، طلاقی که به درخواست مرد انجام می شود طلاق رجعی است یعنی مرد فرصت پشیمان شدن دارد و می تواند به زن در طول مدت عده که سه ماه است رجوع کند زن هم در این مدت سه ماهه عده در منزل شوهر سکونت می کند و پرداخت نفقه اش بر عهده شوهر است اما اگر زن حامله باشد پرداخت نفقه تا پایان مدت زمان وضع حمل بر عهده شوهر است .

 3-پرداخت اجرت المثل ، اگر زن تقاضای اجرت المثل کند سه مورد باید برای دادگاه محرز شود :

پرداخت اجرت المثل ، اگر زن تقاضای اجرت المثل کند سه مورد باید برای دادگاه محرز شود :

3-1  اولا ثابت شود زن به دستور شوهر کارهایی انجام داده که شرعا به عهده اش نبوده است .

3-2 دوما زن برای انجام کارهای خانه قصد تبرع و رایگان کارکردن را نداشته است .

3-3 سوما این که کارهای انجام شده عرفا دارای مزد باشد .

بعد از اینکه این سه مورد ثابت شد دادگاه سعی می کند بین زوجین برای مقدار اجرت المثل مصالحه انجام دهد اما اگر به توافق نرسیدند میزان آن را کارشناس رسمی تعیین خواهد کرد و مرد باید آن را پرداخت کند .

4-پرداخت نحله به زن ، نحله زمانی به زن تعلق می گیرد که طلاق به درخواست مرد باشد و مرد دلیل محکمه پسندی مانند عدم تمکین ، سوءرفتار زن و غیره نداشته باشد اما اگر اجرت المثل به دلیل نداشتن شرایط خاصش به زن تعلق نگیرد دادگاه مبلغی از باب بخشش یا همان نحله بابت سال های زندگی مشترک برای زن تعیین می کند .

5- پرداخت نصف دارایی شوهر به زن که یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج است البته اگر مرد آن را امضا کرده باشد و زن درخواست پرداخت آن را داشته باشد البته برای پرداخت آن طلاق باید به درخواست مرد باشد و مرد دلیل محکمه پسندی برای طلاق زن نداشته باشد در این صورت شوهر باید تا نصف دارایی موجود خودش را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، به صورت بلاعوض به زن منتقل کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *