دعاوی ملکی و انحصار وراثت

به نظر می رسد در حقوق ایران با توجه به مواد قانونی و منطق حقوق و فقه اسلامی وکیل ملک بسیار رواج دارد. در قوانین انقلاب اسلامی به خصوص قانون مدنی، قوانین بسیاری راجع به ملک و دعوای ملک و مراجعه به وکیل ملک آمده است.

درباره دعاوی ملکی

در دعوای ملکی هم همین گونه است در صورت اجحاف حق زیان دیده، زیان دیده می تواند به مراجع قضایی و حقوقی رجوع کند و با گرفتن وکیل ملک و قرارداد بستن با وکیل ملک حق خود را بگیرد. شروطی که در قرارداد انتقال ملک وجود دارد:

۱- تاریخ تنظیم و امضای سند رسمی انتقال ملک قولنامه روز…ماه…سال…شمسی میباشد. که طرفین الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره…واقع در…به نشانی………در تاریخ مزبور می باشند

۲ تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ…ماه…سال….شمسی میباشد.که باید در سند رسمی موصوفه قید و قبض تخلیه وتحویل از سوی به موقع مورد معامله، فروشنده ملزم به تادیه روزانه مبلغ…ریال به عنوان وجه التزام و جبران خسارات وارده به خریدار علاوه بر تخلیه و تحویل مبیع می باشد؛ که در اینجا برای راهنمایی و مشاوره می توانید به وکیل ملکی رجوع کنید؛ که موسسه حقوقی برهان برای معرفی وکیل ملکی بهترین گزینه است

۳- خریدار حق انتقال قولنامه را جزئا وکلا ولو به صورت صلح حقوق و یا وکالت ملکی و غیره ندارد

۴- در صورت عدم حضور خریدار در دفترخانه در آن تاریخ جهت تنظیم سند رسمی مربوط به عدم تادیه مابقی ثمن معامله به طور نقد در همان تاریخ به منزله تخلف خریدار تلقی گردیده و ضمن کان لم یکن شدن قولنامه، فروشنده حق دارد بیعانه دریافتی مذکور را به عنوان وجه التزام به نفع شخص خود برداشت نماید خریدار در این صورت حقی بدان ندارد

۵- عدم حضور فروشنده در تاریخ مذکور در دفترخانه موصوفه برای تنظیم و امضای سند ذکر شده به منزله تخلف فروشنده محسوب گردیده و فروشنده ملتزم است در این صورت علاوه بر رد مبلغ دریافتی بیعانه فوق نیز مبلغی معادل بیعانه فوق الذکر به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد؛ در اینجا خریدار می تواند با مراجعه به وکیل ملکی و مشاوره گرفتن از آن از فروشنده شکایت کند و طرح دعوا کند.6_ تادیه مالیات ها اعم از مالیات نقل و انتقال و غیره و عوارض شهرداری و بیمه به عهده فروشنده است و هزینه های محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی مربوطه و و احتمالا پاداش کارکنان دفترخانه به عهده طرفین و بالمناصفه می باشد .7_ ملاک عدم حضور هر یک جهت انجام تعهدات متن، گواهی دفترخانه مذکور خواهد بود.8_ در صورت بروز قوه قهریه( فورس ماژور) موثر در تاخیر تحصیل گواهی های مالیاتی، استعلام ثبت و نوسازی و بیمه و احتمالا پایان کار یا عدم خلاف و تمدید های آن که مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهی های مربوطه علت قانونی تاخیر آن از مراجع صادر کننده آن گواهی ها و با اعلام قبلی رسمی فروشنده به خریدار وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبیعه وقت تخلیه و تحویل موضوع شرط دوم بالا به همان میزان افزوده خواهد شد. به جزء این شروط ممکن است شروط دیگری هم باشد که در صورت به مشکل خوردن هر کدام از این شروط،طرفین قرارداد می توانند به وکیل ملک رجوع کنند. امور حاشیه ها و مشکلات ملک و املاک و معاملات ملکی به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده است. در حل دعاوی ملکی نیاز به طی کردن مراحل بسیاری است. به همین دلیل بهتر است بعنوان مثال برای حل دعاوی ملکی در شهر تهران از یک وکیل ملک تهرانی کمک بگیرید. وکیل ملک تهران به شما کمک می کند تا روند پرونده را تسهیل کرده و سریعتر به نتیجه برسید. دعاوی ملکی مجموعه‌ای از دعاوی مدنی و کیفری هستند که با ملک و املاک ارتباط مستقیم دارند. در چارچوب دعاوی ملکی مختلف دعاوی مهم و گوناگون وجود دارد که برای احقاق حق، مشاوره و حضور وکیل ملک ضروری است. که موسسه حقوقی برهان دارای بهترین وکلای ملکی در تهران و سرتاسر کشور است که مشکلات شما را با تلاش و کوشش فراوان انشاءالله حل خواهد کرد

گاه قانون به دلیل موقعیت خاص شخص یا وقوع حادثه این امتیاز را به طور مستقیم برای او به وجود می آورد، چنان که به زیان‌دیده حق می دهد تا جبران خسارت خود را از مجرم بخواهد؛ شما میتوانید به کمک کارشناسان ما در موسسه حقوقی برهان در پرونده های خود احقاق حق نمایید.

در حل دعاوی ملکی نیاز به طی کردن مراحل بسیاری است. به همین دلیل بهتر است برای حل دعاوی ملکی در هر نقطه از ایران از یک وکیل ملک ساکن همان شهر کمک بگیرید. بعنوان مثال وکیل ملک اهل تهران به شما کمک می کند تا روند پرونده را به راحتی تسهیل کرده و سریعتر به نتیجه برسید. وجود حجم انبوهی از ملک و معاملات ملکی و املاک, معمولا بین مالک و مستاجر, خریدار و فروشنده مشکلاتی به وجود می‌آورد که گاها قابل حل به وسیله افراد نیستند و باید به محاکم قضایی مراجعه شود که نیاز به وکیل ملکی می باشد. که موسسه حقوقی برهان آماده برای ارائه خدمات وکیل ملکی به مراجعه کنندگان عزیز است. بدون شک و با قاطعیت می‌توان گفت یکی از مهمترین گروه های وکالت در سراسر کشور و بهترین وکیل ملکی در ایران عزیز گروه وکلای موسسه حقوقی برهان می باشد.